Ultimele Articole

Integrare prin sport

2 mai 2012
By

Asocia?ia Jude?ean? „Sportul pentru To?i” Ilfov (A.J.S.P.T.I) va organiza cu sprijinul Prim?riei Cernica în data de 3 mai 2012, începând cu ora 12.00, la Sala Sporturilor din Cernica-B?l?ceanca, turneul multisport (rugby-tag ?i mini-fotbal) programat în cadrul celui de-al treilea modul al proiectului „International Roma Integration trough Sport”. Proiectul este implementat de c?tre Unione Italiana...

Read more »

INVITATIE

24 aprilie 2012
By

Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Ilfov (D.J.S.T.I) v? invit? s? participa?i în perioada 23.04-04.05.2012 la activit??ile programate în cadrul proiectului „Tineretul din România în Mi?care”. Proiectul î?i propune eficientizarea politicilor în domeniul tineretului prin realizarea unui dialog structurat cu tinerii ?i stabilirea unor...

Read more »

Sportivi premia?i de Federa?ia Român? de Arte Mar?iale

18 ianuarie 2012
By

Cei mai buni sportivi ai sec?iei de karate a Clubului Sportiv Or??enesc Voluntari 2005 vor fi premia?i de c?tre Federa?ia Român? de Arte Mar?iale. În data de 27 ianuarie 2012, departamentul SKDUN din cadrul Federa?iei Române de Arte Mar?iale î?i va eviden?ia cei mai...

Read more »

Competi?ie ?ahist?

11 ianuarie 2012
By

Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Ilfov sus?ine campionii la ?ah! DJST Ilfov a fost partener în organizarea unei competi?ii locale de ?ah desf??urat? în ora?ul Voluntari, al?turi de Direc?ia Educa?ie Cultural Sportiv? ?i de Îngrijiri Comunitare ?i ?colile din localitate. Cupa ora?ului Voluntari...

Read more »

Trofeul Multisport Ilfov

10 ianuarie 2012
By

Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Ilfov în parteneriat cu Asocia?ia Jude?ean? Sportul pentru to?i Ilfov ?i Federa?ia Român? Sportul pentru to?i a organizat în perioada 17-20 noiembrie 2011 cea de-a patra edi?ie a Trofeului “Multisport Ilfov”. În acest an au participat pentru prima...

Read more »

IRIS-integrare prin sport

22 noiembrie 2011
By

Duminic?, 13 noiembrie 2011, am demarat activit??ile din modulul al doilea al proiectului interna?ional “International Roma Integration trough Sport (IRIS)”. Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Ilfov, în parteneriat cu Asocia?ia Jude?ean? Sportul pentru To?i Ilfov, a organizat o aplica?ie ecoturistic? în Parcul Na?ional...

Read more »

Investe?te în viitorul t?u!

17 noiembrie 2011
By

Între 2 ?i 4 decembrie ave?i ?ansa de a participa la modulul de formare „Scrierea proiectelor în cotext Tineret în Ac?iune”. Cursul este gratuit ?i se va desf??ura în ora?ul M?gurele din jude?ul Ilfov. Participan?ii vor fi 18 voluntari, membri ai unor ONG-uri de...

Read more »

Nou pe Blog

Hai la fotbal în weekend!

Vineri, 7 octombrie: Concordia Chiajna va disputa vineri, 7 octombrie, cu începere de la ora 19,00, în deplasare, o partid? amical? cu Petrolul Ploie?ti...

Read more »

Pasiune pentru fotbal

Campionatul de copii ?i juniori al municipiului Bucure?ti na?te viitori campioni. Micii fotbali?ti din jude?ul Ilfov sunt înscri?i în aceast? competi?ie a Asocia?iei Municipale...

Read more »

Ziua Mondial? a mersului pe jos

Pe 3 octombrie se s?rb?tore?te Ziua Mondial? a mersului pe jos. Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Ilfov v-a provocat la mi?care! Am s?rb?torit...

Read more »

Parteneri - Linkuri

Lets doit Romania

Ultimele poze

turneu-rugby-tag-otopeni-29-aprilie-2011-b turneu-rugby-tag-otopeni-29-aprilie-2011-g turneu-rugby-tag-otopeni-29-aprilie-2011-f turneu-rugby-tag-otopeni-29-aprilie-2011-e