Prezentare Generala

29 aprilie 2011

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov (D.J.S.T.) este un serviciu public deconcentrat al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu personalitate juridică, organizat în baza H.G. nr. 776/2010.

D.J.S.T. Ilfov asigură implementarea la nivel judeţean a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a. asigură punerea în aplicare la nivelul judeţului a strategiei şi programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniile sportului şi tineretului;

b. utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;

c. urmăreşte aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;

d. colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;

e. organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri;

f. elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;

g. acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;

h. asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;

i. colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;

i. oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;

j. organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;

k. organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;

l. organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri si studenţi;

m. organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;

n. propun Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;

o. finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială.

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii stabilite prin regulamentele aprobate de Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret şi prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

Comentariile sunt inchise.

Nou pe Blog

Hai la fotbal în weekend!

Vineri, 7 octombrie: Concordia Chiajna va disputa vineri, 7 octombrie, cu începere de la ora 19,00, în deplasare, o partidă amicală cu Petrolul Ploieşti...

Read more »

Pasiune pentru fotbal

Campionatul de copii şi juniori al municipiului Bucureşti naşte viitori campioni. Micii fotbalişti din judeţul Ilfov sunt înscrişi în această competiţie a Asociaţiei Municipale...

Read more »

Ziua Mondială a mersului pe jos

Pe 3 octombrie se sărbătoreşte Ziua Mondială a mersului pe jos. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov v-a provocat la mişcare! Am sărbătorit...

Read more »

Parteneri - Linkuri

Lets doit Romania

Ultimele poze

turneu-rugby-tag-otopeni-29-aprilie-2011-b turneu-rugby-tag-otopeni-29-aprilie-2011-g turneu-rugby-tag-otopeni-29-aprilie-2011-f turneu-rugby-tag-otopeni-29-aprilie-2011-e